فوریه 5, 2017

معرفت امام ربطی به اطلاعات شناسنامه ای امام ندارد

برای کسب معرفت حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام بیان شد که: معرفت امام ربطی به اطلاعات شناسنامه ای امام ندارد،معرفت امام عبارت است از حقیقت […]
فوریه 15, 2017

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره است

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره استراه وصول به معرفت امام،از غیر امام محال است و باید از دیدگاه و راه امام […]
فوریه 15, 2017

زیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام است

زیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام استزیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام است و […]
دسامبر 19, 2019

عاشورا جلوهٔ عشق است

اولین قدم در صفای قلب هم هدفی و دومین قدم این است که محبت و گرایش های قلبی غیر الهی نداشته باشد. عاشورا جلوهٔ عشق است […]