ای کسی که اسمت حسن است، سریره ات حسن است، شکلت حسن است، شغلت حسن است چرا می ترسی؟ پیش بیا، پیش ما بیا و نترس
ژانویه 18, 2017
محرم و عاشورا یک حادثه تاریخی که تصادفی بوجود آمده باشد نیست یک امری است که از ازل بوده است.
ژانویه 19, 2017

هم چنان که پاکی جسم، موانع ورود به مسجد و پرداختن به نماز را از بین می برد، طهارت روح و درون، موانع پرداختن به سرای جاویدان آخرت را می زداید و به انسان شناخت شهودی می بخشد که آنچه را که نزد خداست، برتر از آنچه که نزد مردم است، بداند و جهان را جهان فریب غرور بیابد. مستحب است در هر جای مقدس و یا روز مقدس و مناسبت شریفی، انسان غسل کند، به امید آن که محبوب خدا باشد. موارد غسل های مستحب به طور مشروح در کتاب های فقهی آمده است.

*برگرفته شده از کتاب نماز عارفانه (آیه الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (ره))*

دیدگاه ها بسته شده است