دسامبر 5, 2019

انسان برای یک زندگی ایده آل باید ایده آل حسینی را در زندگی خودش قرار دهد

انسان برای یک زندگی ایده آل باید ایده آل حسینی را در زندگی خودش قرار دهد. انسان موجود برتر هستی است و حیف است زندگی دنیایی […]
نوامبر 26, 2019

باطن انسان بر اساس نیت ها شکل می‌گیرد

باطن انسان بر اساس نیت ها شکل می‌گیرد
نوامبر 14, 2019

محال است کسی همه زندگی اش برای رضای امام باشد سیرتش غیر انسانی باشد

محال است کسی همه زندگی اش برای رضای امام باشد سیرتش غیر انسانی باشد۳ نوع زندگی در عالم وجود دارد :– زندگی خود برای دیگران ، […]
نوامبر 12, 2019

انسان باید بر اساس ایده آل امام حسین علیه السلام حرکت کند

انسان باید بر اساس ایده آل امام حسین علیه السلام حرکت کند.انسان اگر می خواهد زندگی ایده آل داشته باشد باید بر اساس ایده آل امام […]