ژانویه 22, 2017

باید صبوری کرد

آن طور که در زندگی جناب ملاحسینقلی همدانی نقل شده است ایشان برای رسیدن به کمال زحمات زیادی کشیده اند و در اوایل کار پس از […]
ژانویه 23, 2017

سید می گویند اگر چه معالجه او صد تومان باشد او را درمان کن

حکایتی را که آقا بزرگ تهرانی نقل کرده گویای این عنایت ویژه سید به آخوند است: آخوند ملاحسینقلی در ایام تحصیل در نجف اشرف در مدرسه […]
آگوست 27, 2018

دعا کردن همراه با خوردن حرام مانند آب بردن با غربال است.

دعا کردن همراه با خوردن حرام مانند آب بردن با غربال است.در کتاب اسرار الامامه آورده: در خبر است که: رها ساختن یک ذره از آن […]