جولای 2, 2017

مسلمانان ۴ دسته اند

مسلمانان ۴ دسته اندمسلمانان به ۴ دسته اند : ۱- صالحین ؛ کسانی که زیر پرچم یا لثارات الحسین در جهت ندای مثبت به فریاد سید […]
سپتامبر 29, 2019

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایاتویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات : -خلقت عالم خلقت متوسط است برای خدا و […]