مارس 12, 2017

اشک را نثار کنید برای امام حسین علیه السلام

اشک را نثار کنید برای امام حسین علیه السلامهرگاه خدا به شما رحمت کرد و حادثه ای پیش آورد و قلب شما شکست و اتصالی حاصل […]
مارس 14, 2017

شرایطی که باید باشد تا فضائل اشک به ما برسد

شرایطی که باید باشد تا فضائل اشک به ما برسد۱_باید جمود عین نداشت جمود عین بیماری باطنی و معنوی بسیار خطرناک می باشد که در اثر […]
آوریل 2, 2017

خصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآن

خصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآنخصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآن:۱- گریه و خنده منوط به اراده حق۲- گریه بر اثر آگاهی […]