فوریه 5, 2017

معرفت امام ربطی به اطلاعات شناسنامه ای امام ندارد

برای کسب معرفت حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام بیان شد که: معرفت امام ربطی به اطلاعات شناسنامه ای امام ندارد،معرفت امام عبارت است از حقیقت […]