آگوست 16, 2019

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کند

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کندانسانی که هدف دارد ، جهت و غایت دارد ، هیچ وقت […]
دسامبر 5, 2019

انسان برای یک زندگی ایده آل باید ایده آل حسینی را در زندگی خودش قرار دهد

انسان برای یک زندگی ایده آل باید ایده آل حسینی را در زندگی خودش قرار دهد. انسان موجود برتر هستی است و حیف است زندگی دنیایی […]