دسامبر 26, 2019

اگر ادعای عشق به خدا را دارید باید از او اطاعت کنید

[در قرآن آمده است(۵۴ سورهٔ مبارکهٔ مائده) اگر ادعا می کنید که ما محب خدا هستیم و ادعای عشق به خدا را دارید باید از من […]
فوریه 4, 2020

انسان باید در حیات خودش برای حیاتش هدف داشته باشد

انسان ها سه گونه محبت در وجودشان است : ۱- محبت های طبیعی؛ که نه بودنش کمال است و نه نبودنش نقص است ، بود و […]