آگوست 16, 2019

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کند

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کندانسانی که هدف دارد ، جهت و غایت دارد ، هیچ وقت […]
آوریل 6, 2020

تمام زوایای زندگی صالح این است که اگر هم حب طبیعی دارد می اندازد در مسیر صالحین و با این رفتار سلوک می کند.

تمام زوایای زندگی صالح این است که اگر هم حب طبیعی دارد می اندازد در مسیر صالحین و با این رفتار سلوک می کند. مرحوم علامه […]