می 11, 2017

حرکت امام فعلی است (حرکتی که خود رهبر انجام میدهد) نه انفعالی( نه اینکه اموری باعث آن حرکت شود)امام به اجبار خروج نکردند

امام حسین علیه السلام می فرماید خارج شدم برای اصلاح امت جدم رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)امام حسین علیه السلام طبق ابلاغ رسول اکرم که […]