ژانویه 23, 2017

طاعت، نزدیکی به تمام نعمت‌ها، خوشی‌ها، دارایی‌ها، عزت‌ها و… است و معصیت، عبارت است از محرومیت، ناخوشی، نداری و ذلت.

انجام طاعت و ترک معصیت به‌حسب ظاهر مشکل است، و سلمان شدن مشکل، بلکه کالمحال است؛ لذا غیر از معصومین علیهم‌السلام همه به ترک طاعت و […]
فوریه 4, 2020

انسان باید در حیات خودش برای حیاتش هدف داشته باشد

انسان ها سه گونه محبت در وجودشان است : ۱- محبت های طبیعی؛ که نه بودنش کمال است و نه نبودنش نقص است ، بود و […]