اکتبر 28, 2017

آخرین کلام الهی امام در گودال قتلگاه بوده؛خدایا راضیم به رضای تو و آخرین کلام اجتماعی امام؛ هل من ناصر ینصرنی بوده

آخرین کلام الهی امام در گودال قتلگاه بوده؛خدایا راضیم به رضای تو و آخرین کلام اجتماعی امام؛ هل من ناصر ینصرنی بودهآخرین کلام الهی امام در […]