جولای 12, 2021

حکمت خلقت شیطان

حکمت خلقت شیطانخلقت شیطان موجب رشد و کمال انسان است ؛ یعنی بواسطه مخالفت با وسوسه های شیطان ، انسان پا از عالم نفس و دنیا […]