جولای 9, 2019

هدف باید در تمام زوایای زندگی انسان جریان داشته باشد

هدف باید در تمام زوایای زندگی انسان جریان داشته باشدهدف باید در تمام زوایای زندگی انسان جریان داشته باشد.انسان باید حکمت خلقت خود را بداند.برای رسیدن […]
سپتامبر 29, 2019

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایاتویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات : -خلقت عالم خلقت متوسط است برای خدا و […]