دسامبر 15, 2017

۱۲۴ هزار پیامبر در چهار چیز سرمایه گذاری کردند

امام حسین علیه السلام در این دو حدیث عاشورا را با صالحین و امام زمان پیوند داده است۱۲۴ هزار پیامبر در چهار چیز سرمایه گذاری کردند: […]
دسامبر 10, 2019

حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این عالم جز هدف خدا طی نمی کند

حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این عالم جز هدف خدا طی نمی کند و از خود خواسته ای ندارد ، حضرت آمده در جهت […]