آوریل 6, 2020

همانا برای هر چیزی معدنی است و معدن تقوا قلب های عارفین است

همانا برای هر چیزی معدنی است و معدن تقوا قلب های عارفین است.   “تقوا از قلب ظهور یافته و حقیقت می‌یابد: ذَلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ […]