فوریه 15, 2017

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره است

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره استراه وصول به معرفت امام،از غیر امام محال است و باید از دیدگاه و راه امام […]
آگوست 27, 2018

دعا کردن همراه با خوردن حرام مانند آب بردن با غربال است.

دعا کردن همراه با خوردن حرام مانند آب بردن با غربال است.در کتاب اسرار الامامه آورده: در خبر است که: رها ساختن یک ذره از آن […]