جولای 2, 2017

مسلمانان ۴ دسته اند

مسلمانان ۴ دسته اندمسلمانان به ۴ دسته اند : ۱- صالحین ؛ کسانی که زیر پرچم یا لثارات الحسین در جهت ندای مثبت به فریاد سید […]