ژانویه 21, 2017

ولایت، باطن نبوت است

حضرت آیه الله سید روح الله موسوی خمینی(ره)از مرحوم حاج شیخ محمد علی شاه آبادی نقل می کند که او گفته است: در اینکه ولایت، باطن […]
ژانویه 24, 2017

مقام بندگان صالح خدا

مقامی که برای بندگان صالح خدا در نظر گرفته شده، تمام دنیا و مافیها ـ با آن جلوه های ساختگی ـ در مقابل آن، به قدر […]