ژانویه 18, 2017

طهارت روح و درون ، موانع پرداختن به سرای جاویدان آخرت را می زداید

هم چنان که پاکی جسم، موانع ورود به مسجد و پرداختن به نماز را از بین می برد، طهارت روح و درون، موانع پرداختن به سرای […]