فوریه 5, 2017

میزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و به چند چیز بستگی دارد

میزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و به چند چیز بستگی داردمیزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و […]
نوامبر 12, 2017

چشم زخم _ آسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد_چشم زننده بر دو قسم هستند

چشم زخم _ آسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد_چشم زننده بر دو قسم هستندچشم زخمآسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد:-نقش چشم زننده موجب بروز […]
دسامبر 26, 2019

اگر ادعای عشق به خدا را دارید باید از او اطاعت کنید

[در قرآن آمده است(۵۴ سورهٔ مبارکهٔ مائده) اگر ادعا می کنید که ما محب خدا هستیم و ادعای عشق به خدا را دارید باید از من […]
ژانویه 30, 2020

ایده آل امام حسین علیه السلام ایده آل خداست

ایده آل امام حسین علیه السلام ایده آل خداست . بین خواسته امام حسین علیه السلام و خواسته خداوند دو تایی نیست . اگر می خواهید […]