ژانویه 18, 2017

طهارت روح و درون ، موانع پرداختن به سرای جاویدان آخرت را می زداید

هم چنان که پاکی جسم، موانع ورود به مسجد و پرداختن به نماز را از بین می برد، طهارت روح و درون، موانع پرداختن به سرای […]
ژانویه 24, 2017

هنگام احتضار، خودش با اشاره به بدن خود می فرمود: «این دارد می رود.»

آیه الله کشمیری فرمودند: «بعد از وفاتش خواستم بفهمم مقام ایشان چقدر است، در رؤیا دیدم از قبر آقای قاضی تا به آسمان نور کشیده شده است، […]
جولای 9, 2019

این لباس ها فردا کفن های شما می شود

این لباس ها فردا کفن های شما می شودشب عاشورا امام دستور تطهیر داد ، آمد در خیمه ای نیزه را در زمین فرو کرد از […]