دسامبر 15, 2017

۱۲۴ هزار پیامبر در چهار چیز سرمایه گذاری کردند

امام حسین علیه السلام در این دو حدیث عاشورا را با صالحین و امام زمان پیوند داده است۱۲۴ هزار پیامبر در چهار چیز سرمایه گذاری کردند: […]