می 11, 2017

خونخواهی اباعبدالله علیه السلام

خونخواهی اباعبدالله علیه السلامخونخواهی اباعبدالله علیه السلام یعنی رسیدن به ذات اقدس الهی . یعنی باز کردن مسیر و از بین بردن هر مانعی که انسان […]