فوریه 22, 2017

آداب حضور در مراسم سید الشهدا علیه السلام

آداب حضور در مراسم سید الشهدا علیه السلامآداب حضور در مراسم سید الشهدا علیه السلام :- با شوق و اشتیاق و طلب و تشنگی- با وضو […]