فوریه 5, 2017

میزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و به چند چیز بستگی دارد

میزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و به چند چیز بستگی داردمیزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و […]
نوامبر 12, 2017

چشم زخم _ آسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد_چشم زننده بر دو قسم هستند

چشم زخم _ آسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد_چشم زننده بر دو قسم هستندچشم زخمآسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد:-نقش چشم زننده موجب بروز […]
دسامبر 19, 2019

عاشورا جلوهٔ عشق است

اولین قدم در صفای قلب هم هدفی و دومین قدم این است که محبت و گرایش های قلبی غیر الهی نداشته باشد. عاشورا جلوهٔ عشق است […]
فوریه 4, 2020

انسان باید در حیات خودش برای حیاتش هدف داشته باشد

انسان ها سه گونه محبت در وجودشان است : ۱- محبت های طبیعی؛ که نه بودنش کمال است و نه نبودنش نقص است ، بود و […]