ژانویه 24, 2017

حکمت ها و اسرار غسل

حکمت ها و اسرار غسل درسهایی که از غسل می توان گرفت، همان درسهای وضو است، افزون بر این که در غسل، تمام بدن شسته می […]
سپتامبر 29, 2019

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایاتویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات : -خلقت عالم خلقت متوسط است برای خدا و […]