ژانویه 18, 2017

طهارت روح و درون ، موانع پرداختن به سرای جاویدان آخرت را می زداید

هم چنان که پاکی جسم، موانع ورود به مسجد و پرداختن به نماز را از بین می برد، طهارت روح و درون، موانع پرداختن به سرای […]
ژانویه 24, 2017

حکمت ها و اسرار غسل

حکمت ها و اسرار غسل درسهایی که از غسل می توان گرفت، همان درسهای وضو است، افزون بر این که در غسل، تمام بدن شسته می […]