ژانویه 21, 2017

گوی سبقت را نمازشب‌خوان‌ها ربودند مخفیانه

سؤال: مدتی است شیطان و هوای نفس در تزکیه بطن و لسان، کم‌خوری، کم‌گفتن و کم‌خوابیدن اذیتم می‌کند، برای رفع این معایب چه کنم؟ جواب: باسمه‌تعالی، […]