فوریه 15, 2017

یا بن شبیب ! اگر گریه می کنی برای حسین بن علی علیه السلام گریه کن

یا بن شبیب ! اگر گریه می کنی برای حسین بن علی علیه السلام گریه کنبنا بر حدیث امام رضا علیه السلام که فرمودند : یا […]