فوریه 15, 2017

یا بن شبیب ! اگر گریه می کنی برای حسین بن علی علیه السلام گریه کن

یا بن شبیب ! اگر گریه می کنی برای حسین بن علی علیه السلام گریه کنبنا بر حدیث امام رضا علیه السلام که فرمودند : یا […]
مارس 14, 2017

شرایطی که باید باشد تا فضائل اشک به ما برسد

شرایطی که باید باشد تا فضائل اشک به ما برسد۱_باید جمود عین نداشت جمود عین بیماری باطنی و معنوی بسیار خطرناک می باشد که در اثر […]
آوریل 2, 2017

خصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآن

خصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآنخصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآن:۱- گریه و خنده منوط به اراده حق۲- گریه بر اثر آگاهی […]
آوریل 21, 2017

این جریان (گریه) را نثار ابا عبدالله کن که چند خاصیت دارد

این جریان (گریه) را نثار ابا عبدالله کن که چند خاصیت دارداگر خداوند به شما عنایت و لطف کرد و از مرض جمود عین نجات پیدا […]