امام در آخرین لحظات عمرشان در عاشورا با ندای هل من ناصر ینصرنی به عاشورا ابدیت دادند
اکتبر 28, 2017
۱۲۴ هزار پیامبر در چهار چیز سرمایه گذاری کردند
دسامبر 15, 2017

چشم زخم _ آسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد_چشم زننده بر دو قسم هستند


چشم زخم

آسیبها و خطرات را میتوان پیشگیری کرد:

-نقش چشم زننده موجب بروز این امر در عالم می گردد.

-توجه چشم زننده از طریق نفس ایجاد چشم زخم می کند.

توجه+ نفس = چشم زخم

نفس + توجه = چشم زخم

-چشم زننده بر دو قسم هستند :

۱-عادی وبدون اراده و اختیار و نیت.

-اینگونه افراد عائن نامیده می شوند.

-اینگونه افراد معمولاً قصد و اراده و نیتی برای چشم  زدن ندارند.

-اینگونه افراد از چشم زدن خویش آگاهی ندارند.

-اینگونه افراد مسئول عواقب چشم زدن خویش در نزد پروردگار نیستند.

-اینگونه افراد از چشم زدن خویش دچار نقص و آلودگی و رکود در کمال و سلوک نمی شوند.

-معمولاًاینگونه افراد خباثت باطنی ندارند، و ممکن است که از روی محبت و عشق و دوستی چشم زخم ایجاد کند.(مادر به بچه اش ).

۲- غیر عادی وبا اراده و اختیار و غرض،.

می دانند باطنشان خبیث است .

اینگونه افراد عیان و عیون نامیده می شوند.

-معمولاً دارای قصد و غرض بوده و با اراده و با اختیار چشم می زنند.

-از چشم زخم خویش اطلاع دارد.

-نزد پروردگار مسئول عواقب چشم زخم خویش هستند.

-در زمان پیامبر برای آسیب به آن حضرت در استخدام کفار در آمده بودند.

-معمولاً دارای خباثت باطنی و امراض قلبی می باشند .

با توجه به اینکه:

-هر نفسی در اثر توجه چشم زخم ایجاد نمی کند.

-نفوسی که دچار نوعی آلودگی هستند در اثر توجه ایجاد چشم زخم می کند.

-یا از قسم افراد اول هستند یا از نوع افراد دوم می باشند.

-میزان آلودگی نفسانی هر نفس در شدت آسیب اثر دارد.

*درس های حضرت استاد حاج محمد علی ارزیده(حفظه الله)-گزیده ی درس های چشم زخم*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *