آوریل 21, 2017

این جریان (گریه) را نثار ابا عبدالله کن که چند خاصیت دارد

این جریان (گریه) را نثار ابا عبدالله کن که چند خاصیت دارداگر خداوند به شما عنایت و لطف کرد و از مرض جمود عین نجات پیدا […]
آوریل 21, 2017

خونخواهی از این مظلوم(حضرت ابی عبد الله)

خونخواهی از این مظلوم(حضرت ابی عبد الله)کسانی که ره پوی ابی عبدالله هستند و در اثر پیروی حقیقی پشت ابی عبدالله قرار می گیرند این پیروی […]
می 11, 2017

کسانی که در مسیر توحیدی امام قرار می گیرند و ویژگی‌های صالحین را در خودشان محقق می کنند اینها وارثان عاشورا هستند

کسانی که در مسیر توحیدی امام قرار می گیرند و ویژگی‌های صالحین را در خودشان محقق می کنند اینها وارثان عاشورا هستندکسانی که در مسیر توحیدی […]
می 11, 2017

حرکت امام فعلی است (حرکتی که خود رهبر انجام میدهد) نه انفعالی( نه اینکه اموری باعث آن حرکت شود)امام به اجبار خروج نکردند

امام حسین علیه السلام می فرماید خارج شدم برای اصلاح امت جدم رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)امام حسین علیه السلام طبق ابلاغ رسول اکرم که […]