فوریه 15, 2017

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره است

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره استراه وصول به معرفت امام،از غیر امام محال است و باید از دیدگاه و راه امام […]
جولای 2, 2017

چرا امام فرمودند آیا کسی هست که مرا یاری کند؟

چرا امام فرمودند آیا کسی هست که مرا یاری کند؟هل من ناصر ینصرنی؟ چرا امام فرمودند آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ ابا عبدالله که […]
دسامبر 15, 2017

۱۲۴ هزار پیامبر در چهار چیز سرمایه گذاری کردند

امام حسین علیه السلام در این دو حدیث عاشورا را با صالحین و امام زمان پیوند داده است۱۲۴ هزار پیامبر در چهار چیز سرمایه گذاری کردند: […]
جولای 9, 2019

این لباس ها فردا کفن های شما می شود

این لباس ها فردا کفن های شما می شودشب عاشورا امام دستور تطهیر داد ، آمد در خیمه ای نیزه را در زمین فرو کرد از […]