ژانویه 19, 2017

سفره عاشورا سفره توشه گیری است برای معرفت .

سفره عاشورا سفره توشه گیری است برای معرفت سفره عاشورا سفره توشه گیری است برای معرفت .توشه انرژی گیری معنویت برای این که بتوان تا از این […]
مارس 6, 2017

انسان وقتی می خواهد مظلومی را که از دست رفته یاری کند باید بیاید در جهت خونخواهی او اقدام کند.

انسان وقتی می خواهد مظلومی را که از دست رفته یاری کند باید بیاید در جهت خونخواهی او اقدام کند.یاری یک مظلومی که به ناحق کشته […]
جولای 2, 2017

شرایط استقرار در جرگه صالحین

شرایط استقرار در جرگه صالحینشرایط استقرار در جرگه صالحین : ۱- انتخاب آگاهانه با معرفت ؛ با احساس و بر اساس نفس و تاجرانه و... نباشد. […]
اکتبر 1, 2017

اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف است.

اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف است.اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف […]