فوریه 5, 2017

معرفت امام ربطی به اطلاعات شناسنامه ای امام ندارد

برای کسب معرفت حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام بیان شد که: معرفت امام ربطی به اطلاعات شناسنامه ای امام ندارد،معرفت امام عبارت است از حقیقت […]
فوریه 15, 2017

ریان ابن شبیب روایت کرده که من روز اول محرم خدمت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام رسیدم حضرت به من فرمود

ریان ابن شبیب روایت کرده که من روز اول محرم خدمت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام رسیدم حضرت به من فرمودریان ابن شبیب روایت […]
فوریه 15, 2017

یا بن شبیب ! اگر گریه می کنی برای حسین بن علی علیه السلام گریه کن

یا بن شبیب ! اگر گریه می کنی برای حسین بن علی علیه السلام گریه کنبنا بر حدیث امام رضا علیه السلام که فرمودند : یا […]
فوریه 15, 2017

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره است

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره استراه وصول به معرفت امام،از غیر امام محال است و باید از دیدگاه و راه امام […]