فوریه 5, 2017

تا ابد دیگر عاشورا از بین رفتنی نیست و خونخواهی آن هم با حضرت حجه بن الحسن ارواحنا فداه با افرادی که تحت پرچم یا لثارات الحسین جزء صالحین هستند تحقق پیدا می کند و کامل می شود.

تا ابد دیگر عاشورا از بین رفتنی نیست و خونخواهی آن هم با حضرت حجه بن الحسن ارواحنا فداه با افرادی که تحت پرچم یا لثارات […]
مارس 6, 2017

انسان وقتی می خواهد مظلومی را که از دست رفته یاری کند باید بیاید در جهت خونخواهی او اقدام کند.

انسان وقتی می خواهد مظلومی را که از دست رفته یاری کند باید بیاید در جهت خونخواهی او اقدام کند.یاری یک مظلومی که به ناحق کشته […]
مارس 12, 2017

خونخواهان حضرت امام حسین علیه السلام

خونخواهان حضرت امام حسین علیه السلامخونخواهان حضرت امام حسین علیه السلام طبق احادیث کسانی هستند که :در زیر پرچم یا لثارات الحسین به فرماندهی حضرت حجه […]
آوریل 21, 2017

خونخواهی از این مظلوم(حضرت ابی عبد الله)

خونخواهی از این مظلوم(حضرت ابی عبد الله)کسانی که ره پوی ابی عبدالله هستند و در اثر پیروی حقیقی پشت ابی عبدالله قرار می گیرند این پیروی […]