اکتبر 1, 2017

اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف است.

اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف است.اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف […]
سپتامبر 29, 2019

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایاتویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات : -خلقت عالم خلقت متوسط است برای خدا و […]
نوامبر 10, 2019

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداستانسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست. هیچ موجودی در عالم خلیفه خدا نیست حتی ملائک که به […]
ژانویه 21, 2020

انسان معراج هستی است

عالم هدفدار است و انسان افضل و اشرف مخلوقات عالم است. خداوند عالم را به گونه‌ای خلق کرده که هر دانی در سیر حرکتی خودش بیاید […]