آگوست 16, 2019

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کند

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کندانسانی که هدف دارد ، جهت و غایت دارد ، هیچ وقت […]
سپتامبر 29, 2019

اگر کسی برای خودش غایت و جهت و هدف معین کرد خیلی خیلی از مشکلات برایش آسان و قابل تحمل و شیرین می شود

اگر کسی برای خودش غایت و جهت و هدف معین کرد خیلی خیلی از مشکلات برایش آسان و قابل تحمل و شیرین می شوداگر کسی برای […]
نوامبر 26, 2019

باطن انسان بر اساس نیت ها شکل می‌گیرد

باطن انسان بر اساس نیت ها شکل می‌گیرد
دسامبر 10, 2019

حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این عالم جز هدف خدا طی نمی کند

حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این عالم جز هدف خدا طی نمی کند و از خود خواسته ای ندارد ، حضرت آمده در جهت […]