فوریه 5, 2017

تا ابد دیگر عاشورا از بین رفتنی نیست و خونخواهی آن هم با حضرت حجه بن الحسن ارواحنا فداه با افرادی که تحت پرچم یا لثارات الحسین جزء صالحین هستند تحقق پیدا می کند و کامل می شود.

تا ابد دیگر عاشورا از بین رفتنی نیست و خونخواهی آن هم با حضرت حجه بن الحسن ارواحنا فداه با افرادی که تحت پرچم یا لثارات […]
مارس 12, 2017

خونخواهان حضرت امام حسین علیه السلام

خونخواهان حضرت امام حسین علیه السلامخونخواهان حضرت امام حسین علیه السلام طبق احادیث کسانی هستند که :در زیر پرچم یا لثارات الحسین به فرماندهی حضرت حجه […]
می 11, 2017

کسانی که در مسیر توحیدی امام قرار می گیرند و ویژگی‌های صالحین را در خودشان محقق می کنند اینها وارثان عاشورا هستند

کسانی که در مسیر توحیدی امام قرار می گیرند و ویژگی‌های صالحین را در خودشان محقق می کنند اینها وارثان عاشورا هستندکسانی که در مسیر توحیدی […]
اکتبر 28, 2017

امام در آخرین لحظات عمرشان در عاشورا با ندای هل من ناصر ینصرنی به عاشورا ابدیت دادند

امام در آخرین لحظات عمرشان در عاشورا با ندای هل من ناصر ینصرنی به عاشورا ابدیت دادندعرض شد که عاشورا یک حقیقت ازلی است و تا […]